Sommerferie i Arcus – og FM

Vi holder generelt lukket i juli, banen må dog gerne benyttes som vanligt. Sidste gang med træner bliver tirsdag d. 29/6 og så starter vi igen mandag d 2/8.
Hvis trænerne alligevel afholder en træning i løbet af juli, vil det blive slået op her på Facebook.
Husk at tilmelde jer til Fynsmesterskabet inden d.2/7. Hvis man gerne vil være med, men ikke kan skyde sin konkurrenceafstand, kan man kontakte Dennis.

Generalforsamling 2021 – Dagsorden

Dagsorden for generalforsamling i Arcus tirsdag den 25. maj 2021

 1. Valg af dirigent og mødesekretær
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab fremlægges
 4. Budget for det kommende år fremlægges herunder fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse i ulige år:
  Formand, Dennis Bager, genopstiller.
  Udenfor tur, valg af kasserer, Simon Mousing stiller op.
  Bestyrelsesmedlem, Ninna Quaade, genopstiller.
  Bestyrelsesmedlem, Frederikke Bager, genopstiller.
 7. Valg af suppleant(er)
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Eventuelt

Indkomne forslag til behandling under punkt 4 og 5):

 1. Kontingentsatsen bibeholdes for alle. Dog ændres ”ungdom” til ”ungdomsskytter plus studerende på SU” (altså at studerende betaler 1.200kr årligt i stedet for 1.500kr).
 2. Vedtægts ændring/tilføjelse.
 3. ”Ved ekstraordinære situationer er det muligt at afholde en virtuel generalforsamling”.
 4. Udendørs stævner.
 5. Skur til måtter.
 6. Afsætte midler til at få 1-2 trænere med til ungdoms DM’erne og NUM.
 7. Skal vi byde på værtskabet for NUM 2024 i samarbejde med Sports Academy Denmark?

Indkaldelse til generalforsamling 25. maj 2021

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 25. maj kl. 18.00 på Arcus’s udendørs baner.
Indkaldelsen er ikke ifølge vedtægterne pga. corona situationen tidligere i år. Men vi forsøger at afholde selve genralforsamlingen ifølge vedtægterne.
Vi afholder generalforsamlingen udendørs for at overholde forsamlingsforbuddet.
Forslag der ønskes behandlet skal indgives til bestyrelsen senest søndag den 9. maj og senest tirsdag den 11. maj vil der komme en endelig dagsorden.

Juleskydning 🎄🎄🎄 – Aflyst

Juleskydningen er desværre aflyst på grund af de nye corona retningslinjer. 

Juleskydning for unge (under 21 år) tirsdag d. 15. december kl. 16.30-18. Pga. corona bliver det i år uden forældre og uden pakker og æbleskiver. Der skydes dog stadig om hyggeguf. 🎄🎄🎄
Sidste gang inden jul for både børn og voksne bliver torsdag d. 17. december. Vi åbner igen mandag d. 4. januar 2021

Træning genåbnet efter Corona lukning

Efter Corona nedlukningen starter vi op med træning igen fra uge 26.

Uge 26 og 27

 • Mandag – Elitetræning for ungdom 17.00 – 19.00
 • Tirsdag – Ungdomstræning 16.30 – 18.00, åbent for alle 18.00 – 20.00
 • Torsdag – Ungdomstræning 16.30 – 18.00

Uge 28, 29, 30 og 31

 • Tirsdag – Ungdomstræning 16.30 – 18.00, åbent for alle 18.00 – 20.00

Uge 32 og frem

 • Mandag – Elitetræning for ungdom 17.00 – 19.00
 • Tirsdag – Ungdomstræning 16.30 – 18.00, åbent for alle 18.00 – 20.00
 • Torsdag – Ungdomstræning 16.30 – 18.00
 
 
 

Retningslinjer for bueskydning i Arcus fra d. 10. juni:

 

For at benytte faciliteterne skal man overholde nedenstående retningslinjer. Hvis et medlem overtræder reglerne og får en bøde (2.500 kr), skal man selv betale denne.

 

Generelle retningslinjer:

 • Man må højst samles 50 personer, men der skal være min. 4 m2 pr. person indenfor.
 • Man skal holde afstand til hinanden: 1 meter (2 meter hvis ansigt til ansigt)
 • Man skal have stor fokus på håndhygiejne. Vask hænder og brug håndsprit
 • Man skal begrænse fysisk kontakt
 • Man skal hoste og nyse i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer

Specielt for bueskydning i Arcus:

 • Man må fortsat kun benytte og berøre eget udstyr (eller fast låneudstyr).
 • Man må gerne skyde 4 på en måtte, hvis man overholder afstanden og trækker pile ud 2 og 2. Man bør dog fortsat ikke berøre samme skive, hvorfor man i praksis bør have sit eget ansigt (eller spitte hænder af hver gang)
 • Der åbnes nu for holdtræning og indendørstræning. Når man går ind i lokalet sprittes eller vaskes hænder, inden man rører ved noget. Der skal være en voksen tilstede, når der er træning for børn/unge.
 • I skydelokalet kan der kun stå 7 på hver skydelinje, for at afstandskravene på 1 meter kan overholdes.
 • I klublokalet kan der sidde 4 ved hvert bord. Bordene vaskes af efter brug.
 • I køkkenet må der højst være 2 ad gangen og der skal vaskes eller sprittes hænder inden, man foretager sig noget i køkkenet.
 • I udpakningsrummet må der højst være 3 ad gangen og i de øvrige buerum kun en. Det betyder, at man henter buer i de små rum en person ad gangen.
 • Liggeunderlag/styrketræningsmåtter må ikke benyttes endnu.
 • Fortsat ingen social samling før eller efter træning.

 

Læs mere på https://bueskydningdanmark.dk/bueskydning-danmarks-covid-19-retningslinjer-for-fase-3-aabning/

Delvis genåbning for træning

Udendørs bueskydning i Arcus er tilladt fra d. 21.4. ved overholdelse af nedenstående retningslinjer.

For DIF & Bueskydning Danmark er det afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Se www.coronasmitte.dk

Det indebærer blandt andet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne. Vask hænder og brug håndsprit
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man hoster eller nyser i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer

Det anbefaler inden for disse rammer, at:

 • Udendørsidrætsaktivitet uden kropskontakt kan igangsættes pr. 21. april 2020
 • Udendørsaktiviteten foregår i mindre grupper – For bueskydning anbefales på 1 skytte pr. ansigt.
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder holdes lukkede – dvs. man møder op omklædt, og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller personer med høj alder bør ikke deltage.
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere. Deltagerne skal i videst mulige omfang selv medbringe redskaber, remedier m.v.
 • Plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger hænges op på idrætsfaciliteten

For bueskydning specielt, anbefales det tillige at:

 • Undersøge/indhente lokale kommunale godkendelser på brugen af bueklubbens ude-bane. Dette er tilladt af Odense Kommune.
 • Medlemmernes forældre tæller med i maxbegrænsningen på 10 personer på banen. Bed derfor forældre om at vente andre steder.
 • Klubbens udstyr kan lejes til én skytte (ikke på dagsplan, men for perioden indtil nye ændringer af forhold/krav fra myndighederne offentliggøres).
 • Skytter bør medbringe/anvende egne/personlige ansigter og skivesøm. Man kan IKKE dele ansigter med andre skytter. I Arcus kan man få udleveret et ansigt og søm til personligt brug.
 • Der vil indtil videre ikke blive holdtræning og man må heller ikke benytte indendørslokalerne.

Læs om forholdsregler ved 3 D skydning og mere om baggrunden for retningslinjerne på https://bueskydningdanmark.dk/dif-tilpasser-anbefalinger-om-udendoersidraet/ 

Generalforsamling 2020

Tiradsg d. 4. februar 2020 kl. 18 afholdes der Generalforsamling i Arcus.

Alle fra klubben kan deltage.

Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hånde senest 3 uger får mødet (14. januar)

Ungdomsarrangement

🎯UNGDOM🎯

Fredag d. 17/05-2019 afholdes der et fælles arrengement kun for børn. Alle børn nye som gamle 😃

Fra kl 15:00 – 10:00 næste morgen 😴

 

 

Fredag

Kl 15:00  – 1 har kage med til hygge. 🥧🧁

Kl 18:00 – 3 har aftensmad med. 🍔🍟🌮🍕🥗

Kl 20:00 – 1 har Chips og dip med 🍿

Kl 22:00 – 1 har natmad med ( pølsehorn ) 🌭

 

Lørdag 

Kl 8:00 2 sørger for morgenmad (rundstykker og pålæg ) 🥨🥖🥞

 

 

Alle har selv drikkelse med 😃

Alle skal have en aktivitet med, som de kan lave 😊 En selskabsleg, et spil eller andet. 

Dette er en arrangement for at ryste ungerne sammen, håber alle vil deltage og forælderen bakker op omkring det. 

For at jeg ikke skal være der hele tiden må i gerne melde ind hvornår du lige kan hjælpe til. 

Tilmelding på facebook eller i klubben 😃

Husk luftmadras og sengetøj, nat tøj og toiletsager. 

 

Mange hilsner Kitt Lohmann 
Og Majbritt Lohmann

Generalforsamling

Generalforsamling i Arcus

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arcus tirsdag den 5. februar 2019 kl. 18.00
i indendørs klublokalet.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og mødesekretær.  
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab fremlægges
  4. Budget for det kommende år fremlægges, herunder fastlæggelse af kontingent for 2019.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse:
      a. Valg af formand, Dennis modtager genvalg.
      b. Valg af næstformand, Stine modtager ikke genvalg.
      c. Valg af kasser, Martin modtager genvalg.
      d. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer. Frederikke og Christian modtager genvalg, Henriette modtager ikke genvalg.

      e. Valg af suppleant(er).

  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt.

Punkter til dagsordnen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden inkl. indkomne forslag hænges på opslagstavlen senest 2 uger før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er Arcus vært med mad og drikke (af hensyn til bestilling af mad bedes man
skrive sig på tilmeldingslisten, der bliver hængt op på opslagstavlen). Forældre er også velkomne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen