Generalforsamling 2020

Tiradsg d. 4. februar 2020 kl. 18 afholdes der Generalforsamling i Arcus.

Alle fra klubben kan deltage.

Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hånde senest 3 uger får mødet (14. januar)