Nordic Youth Championship 2024

Thursday July 4th – Sunday July 7th

Kære alle

Vi har for få dage siden fået melding om at vi ikke kan afholde NUM på Odense Atletik stadion.

På grund af vinterens ekstreme vejr med meget nedbør og perioder med hård frost, så har bl.a. belægningen på løbebanen taget så meget skade at den ikke kan bruges mere. Derfor arbejder Odense kommune på at renovere stadion i løbet af sommeren. Planen er at starte renoveringsarbejdet til maj og være færdig til september. Det er force majour og vi kan ikke gøre noget ved det. Det eneste der kan redde afholdelse af NUM på atletik stadion er at arbejdet først starter efter NUM er afholdt.

Vi har derfor udarbejdet en plan B, som består i at flytte selve skydningen til vores baner i Bellinge, ca. 8 km fra atletik stadion.

Vores aftaler om overnatning bibeholder vi. For deltagere der ikke ankommer i eget køretøj, forventer vi at kunne tilbyde transport mellem banen og overnatningssted. Maden får vi stadig leveret af et cateringfirma.

På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige om det bliver plan A eller plan B, men vi melder ud når vi ved noget mere konkret. Vi forventer helt sikkert en klar udmelding senest i maj.

Med venlig hilsen
Dennis Bager
Formand i Arcus 

Dear All

A few days ago we were informed that we cannot hold NUM at the Odense Athletics stadium.

Due to the winter’s extreme weather with a lot of precipitation and periods of hard frost, e.g. the pavement on the running track has suffered so much damage that it can no longer be used. Odense municipality is therefore working to renovate the stadium during the summer. The plan is to start the renovation work in May and be finished by September. It is force majeure and we cannot do anything about it. The only thing that can save holding NUM at the athletics stadium is that the work only starts after NUM has been held.

We have therefore drawn up a plan B, which consists of moving the shooting itself to our ranges in Bellinge, approx. 8 km from the athletics stadium.

We maintain our agreements on accommodation. For participants who do not arrive in their own vehicle, we expect to be able to offer transport between the range and accommodation. We will still get the food delivered by a catering company.

At present, we cannot say whether it will be plan A or plan B, but we will announce when we know something more concrete. We certainly expect a clear announcement by May at the latest.

With best regards
Dennis Baker
Chairman of Arcus