Rasmus nomineret til Årets Fynske Fund

Det er med stor stolthed at vi kan fortælle at Arcus skytten Rasmus Christensen er nomineret til Årets Fund 2023 på Fyn.
Rasmus er Danmarks suverænt bedste U18 skytte i den Olympiske disciplin. Rasmus er indehaver af de danske rekorder både på den Olympiske runde og på den dobbelte Olympiske runde. Han har også vundet flere medaljer ved DM i seniorrækkerne. Blandt andet guld ved DM for hold indendørs 2023 sammen med Dennis Bager og Stig Andersen.
På billedet ses da han sætter dansk rekord for 3. gang på OL runden for U18.
Vinderen af prisen afsløres kl. 16.30 ved Sportslørdag i Odense Idrætspark.

Indkaldelse til generalforsamling 1. februar 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. februar kl. 18.00 i klubben.
Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og mødesekretær

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab fremlægges

4. Budget for det kommende år fremlægges herunder fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse i lige år:
  – Næstformand, Johannes Jørgensen, genopstiller.
  – Valg af kasserer, Simon Mousing, valgt udenfor tur stiller op/genopstiller.
  – Bestyrelsesmedlem, Christian Egebjerg Sørensen, genopstiller.
  – Bestyrelsesmedlem, (Frederikke Bager trækker sig fra bestyrelsen).

7. Valg af suppleant(er)

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt

Forslag og emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før, senest 11. januar.
Under punkt 5 er der 2 emner at vi kommer til at snakke om til generalforsamlingen:
 – Vende banen og skyde ”ud mod Assensvej”.
 – Skal vi byde ind på afholdelse af NUM 2024 (og ungdoms DM 2023).


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Arcus

Opdaterede åbningstider

Nu hvor vi har startet indendørssæsonen, har vi opdateret vores åbningstider, så der fremover ser således ud:

Mandag:

16.30 – 18.30   Elitetræning

Tirsdag:

16.30 – 18.00   Ungdomstræning

18.00 – 20.00   Åbent for alle

Torsdag:

16.30 – 18.00   Ungdomstræning

18.00 – 20.00   Åbent for alle