Indkaldelse til generalforsamling 1. februar 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. februar kl. 18.00 i klubben.
Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og mødesekretær

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab fremlægges

4. Budget for det kommende år fremlægges herunder fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse i lige år:
  – Næstformand, Johannes Jørgensen, genopstiller.
  – Valg af kasserer, Simon Mousing, valgt udenfor tur stiller op/genopstiller.
  – Bestyrelsesmedlem, Christian Egebjerg Sørensen, genopstiller.
  – Bestyrelsesmedlem, (Frederikke Bager trækker sig fra bestyrelsen).

7. Valg af suppleant(er)

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt

Forslag og emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før, senest 11. januar.
Under punkt 5 er der 2 emner at vi kommer til at snakke om til generalforsamlingen:
 – Vende banen og skyde ”ud mod Assensvej”.
 – Skal vi byde ind på afholdelse af NUM 2024 (og ungdoms DM 2023).


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Arcus