Generalforsamling 2021 – Dagsorden

Dagsorden for generalforsamling i Arcus tirsdag den 25. maj 2021

 1. Valg af dirigent og mødesekretær
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab fremlægges
 4. Budget for det kommende år fremlægges herunder fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse i ulige år:
  Formand, Dennis Bager, genopstiller.
  Udenfor tur, valg af kasserer, Simon Mousing stiller op.
  Bestyrelsesmedlem, Ninna Quaade, genopstiller.
  Bestyrelsesmedlem, Frederikke Bager, genopstiller.
 7. Valg af suppleant(er)
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Eventuelt

Indkomne forslag til behandling under punkt 4 og 5):

 1. Kontingentsatsen bibeholdes for alle. Dog ændres ”ungdom” til ”ungdomsskytter plus studerende på SU” (altså at studerende betaler 1.200kr årligt i stedet for 1.500kr).
 2. Vedtægts ændring/tilføjelse.
 3. ”Ved ekstraordinære situationer er det muligt at afholde en virtuel generalforsamling”.
 4. Udendørs stævner.
 5. Skur til måtter.
 6. Afsætte midler til at få 1-2 trænere med til ungdoms DM’erne og NUM.
 7. Skal vi byde på værtskabet for NUM 2024 i samarbejde med Sports Academy Denmark?