Opdatering vedr. DM for Bar- og Langbuer – NY lokation

_Forsamlingsforbuddet i Odense er sænket til 50 personer. Dette har stor indflydelse på vores mulighed for at afvikle DM i bar-og-langbue._
_Arcus har derfor, i samarbejde med Middelfart Bueskyttelaug, besluttet at flytte mesterskabet til deres bane._
_Adressen er Adlerhusvej 30, 5500 Middelfart._
_Starttidspunktet er uændret, men der kan forventes ændringer i forhold til antal finaler osv., da vi bl.a. ikke ved om vi kan bruge vores Ianseo udstyr der._
_Disse eventuelle ændringer i programmet vil naturligvis blive oplyst på dagen._
_Vi vil i den forbindelse opfordre alle til at udvise samfundssind og reducere antallet af trænere og tilskuere til et absolut minimum samt at blive hjemme, hvis man har symptomer._

Træning genåbnet efter Corona lukning

Efter Corona nedlukningen starter vi op med træning igen fra uge 26.

Uge 26 og 27

 • Mandag – Elitetræning for ungdom 17.00 – 19.00
 • Tirsdag – Ungdomstræning 16.30 – 18.00, åbent for alle 18.00 – 20.00
 • Torsdag – Ungdomstræning 16.30 – 18.00

Uge 28, 29, 30 og 31

 • Tirsdag – Ungdomstræning 16.30 – 18.00, åbent for alle 18.00 – 20.00

Uge 32 og frem

 • Mandag – Elitetræning for ungdom 17.00 – 19.00
 • Tirsdag – Ungdomstræning 16.30 – 18.00, åbent for alle 18.00 – 20.00
 • Torsdag – Ungdomstræning 16.30 – 18.00
 
 
 

Retningslinjer for bueskydning i Arcus fra d. 10. juni:

 

For at benytte faciliteterne skal man overholde nedenstående retningslinjer. Hvis et medlem overtræder reglerne og får en bøde (2.500 kr), skal man selv betale denne.

 

Generelle retningslinjer:

 • Man må højst samles 50 personer, men der skal være min. 4 m2 pr. person indenfor.
 • Man skal holde afstand til hinanden: 1 meter (2 meter hvis ansigt til ansigt)
 • Man skal have stor fokus på håndhygiejne. Vask hænder og brug håndsprit
 • Man skal begrænse fysisk kontakt
 • Man skal hoste og nyse i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer

Specielt for bueskydning i Arcus:

 • Man må fortsat kun benytte og berøre eget udstyr (eller fast låneudstyr).
 • Man må gerne skyde 4 på en måtte, hvis man overholder afstanden og trækker pile ud 2 og 2. Man bør dog fortsat ikke berøre samme skive, hvorfor man i praksis bør have sit eget ansigt (eller spitte hænder af hver gang)
 • Der åbnes nu for holdtræning og indendørstræning. Når man går ind i lokalet sprittes eller vaskes hænder, inden man rører ved noget. Der skal være en voksen tilstede, når der er træning for børn/unge.
 • I skydelokalet kan der kun stå 7 på hver skydelinje, for at afstandskravene på 1 meter kan overholdes.
 • I klublokalet kan der sidde 4 ved hvert bord. Bordene vaskes af efter brug.
 • I køkkenet må der højst være 2 ad gangen og der skal vaskes eller sprittes hænder inden, man foretager sig noget i køkkenet.
 • I udpakningsrummet må der højst være 3 ad gangen og i de øvrige buerum kun en. Det betyder, at man henter buer i de små rum en person ad gangen.
 • Liggeunderlag/styrketræningsmåtter må ikke benyttes endnu.
 • Fortsat ingen social samling før eller efter træning.

 

Læs mere på https://bueskydningdanmark.dk/bueskydning-danmarks-covid-19-retningslinjer-for-fase-3-aabning/

Delvis genåbning for træning

Udendørs bueskydning i Arcus er tilladt fra d. 21.4. ved overholdelse af nedenstående retningslinjer.

For DIF & Bueskydning Danmark er det afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Se www.coronasmitte.dk

Det indebærer blandt andet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne. Vask hænder og brug håndsprit
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man hoster eller nyser i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer

Det anbefaler inden for disse rammer, at:

 • Udendørsidrætsaktivitet uden kropskontakt kan igangsættes pr. 21. april 2020
 • Udendørsaktiviteten foregår i mindre grupper – For bueskydning anbefales på 1 skytte pr. ansigt.
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder holdes lukkede – dvs. man møder op omklædt, og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller personer med høj alder bør ikke deltage.
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere. Deltagerne skal i videst mulige omfang selv medbringe redskaber, remedier m.v.
 • Plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger hænges op på idrætsfaciliteten

For bueskydning specielt, anbefales det tillige at:

 • Undersøge/indhente lokale kommunale godkendelser på brugen af bueklubbens ude-bane. Dette er tilladt af Odense Kommune.
 • Medlemmernes forældre tæller med i maxbegrænsningen på 10 personer på banen. Bed derfor forældre om at vente andre steder.
 • Klubbens udstyr kan lejes til én skytte (ikke på dagsplan, men for perioden indtil nye ændringer af forhold/krav fra myndighederne offentliggøres).
 • Skytter bør medbringe/anvende egne/personlige ansigter og skivesøm. Man kan IKKE dele ansigter med andre skytter. I Arcus kan man få udleveret et ansigt og søm til personligt brug.
 • Der vil indtil videre ikke blive holdtræning og man må heller ikke benytte indendørslokalerne.

Læs om forholdsregler ved 3 D skydning og mere om baggrunden for retningslinjerne på https://bueskydningdanmark.dk/dif-tilpasser-anbefalinger-om-udendoersidraet/