Stævner

Indbydelserne til bueskydningskonkurrencer offentliggøres på forbundets
hjemmeside. Stævnekalender
Herfra kan invitationerne med yderligere oplysninger downloades

Når der arrangeres ture til børne- og ungdomsstævner vil der blive sendt
en mail til alle klubbens potentielle deltager.
Derfor bør alle have oplyst en fungerende mailadresse.

Det påregnes voksne selv kan følge med.
Tilmelding på opslagstavle eller pr mail til Steffen.

Stævner i det sydlige udland kan findes på: bogenturniere
Deltagelse er helt på egen hånd og indsats.