Vedtægter

Vedtægterne ændres hvert år.
Om ikke andet så for at markere at der har været afholdt generalforsamling.
2016 Vedtægter, Arcus

Hvis du har lyst til at skyde med bue i Arcus skal vi kende dit navn,
din fødselsdato og din adresse, fordi Odense Kommune forlanger det.

Er du under 18 år skal vi tillige have en underskrift fra en af dine forældre.

Da dette også gælder første gang du kommer for at prøve, er det nemmeste
at indmeldelsesseddelen er udfyldt, allerede når du kommer.
Den kan downloades her: Indmeldelsesseddel

Strategien for de kommende års arbejde gennemdrøftes fra tid til anden.
2013 Strategisk fundament Arcus
2010 Strategisk fundament Arcus