Sikkerhed

Læs også godkendelsen af udendørsbanen: Banegodkendelse

Bue og pil er ikke omfattet af Våbenloven men det betyder absolut ikke at en bue er et legetøj. Både hjemmebyggede buer og færdigkøbt udstyr har som minimum rigelig kraft til at invalidere sagesløse tilskuere og medskytter for livstid. Selv den svageste bue kan, hvis uheldet er ude, ødelægge et øje permanent.

Det er ALTID en bueskyttes ansvar at sikre sig at der IKKE gøres skade på såvel mennesker som dyr. Bueskytten skal derfor sikre sig at der ikke befinder sig udækkede personer i fareområdet før skydningen påbegyndes.

Nedenstående sikkerhedsforskrifter skal derfor kendes og overholdes af alle bueskytter.

Nye skytter og unge skytter under 18 år skal altid skyde under vejledning af en instruktør eller erfaren bueskytte over 18 år.

Adfærd på skydebanen

Hvis der råbes ”Stop skydningen” standses al skydning øjeblikkeligt.

En skydelinie er en linie vinkelret på retningen til skiven i den afstand, som man ønsker at skyde på. Alle skytter skyder fra samme skydelinie. Skydningen ledes af en skydeleder under træning normalt ved mundtlige kommandoer.

Ingen må stå på skydelinien når der befinder sig personer mellem skydelinien og skydemåtterne.

Det eneste sted bue og pil må være samlede er på skydelinien, det vil sige når man står med et ben på hver side af skydelinien. Pilen må ikke pege i andre retninger end mod måtten.

Når buen trækkes op med pil på, må pilen aldrig hæves over overkanten af måtten.

Falder pilen af pilehylden, starter man skuddet forfra. Taber man en pil foran skydelinien, må man ikke gå frem foran linien for at hente den. Man tager en ny pil eller bruger buen til at trække den til sig.

Man træder tilbage fra skydelinien, når man har afsluttet sin skydning.

Alle henter pile samtidigt og først når der gives signal til det. Der må ikke løbes mellem skydelinie og skydemåtter. Kun én skytte trækker pile ad gangen.

Alle hændelser vedrørende sikkerheden som fx ulykker, næsten ulykker, kontroverser med ikke medlemmer/besøgende og lignende skal hurtigst muligt rapporteres til formanden eventuelt gennem et medlem af bestyrelsen.

Dte er en naturlig ting at der ikke er larm og tumult såvel på skydelinien som i området bag den. Der snakkes ikke på skydelinien ligesom der ikke er kontakt til skytter på skydelinien fra personer der ikke er så skydelinien.

Din egen sikkerhed

Bue og pil er personligt udstyr og skal være tilpasset skyttens fysik og formåen. Buens trækvægt angives normalt i engelske Pund. Det kan medføre skader på muskler og ledbånd, hvis man i længere tid skyder med en for tung bue. Det er heller ikke så nemt at lære teknikken hvis buen er for tung.

Pilene skal være så lange, at de ikke kan trækkes gennem pilehylden. Sker det kan pilespidsen, hvis strengen slippes, bore sig ind buehånden.

Inden man skyder, skal man kontrollere sin bue for skader. Der må ikke være revner i bueben eller midtersektion. Strengen skal være hel – ingen brudte kordeler (de tråde, som strengen er lavet af) og ingen skader på beviklinger. Er strengen meget slidt (flosset) bør den skiftes.

En recurvebue skal skydes med korrekt strenghøjde. Strenghøjden måles som den vinkelrette afstand fra det dybeste sted i buegrebet til strengen.

Nockpunktet er det lille mærke, som sidder på strengen, og som markerer hvor pilenocken skal placeres. Nockpunktet skal være korrekt placeret.

Alle pile skal være lige. Hvis kulstofpile (carbonpile) ”knaser”, når man vrider dem forsigtigt, er der brudte fibre inden i pilen, og man må ikke skyde med dem. Hvis man skyder med en beskadiget carbonpil kan man risikere at den “eksploderer” i
skuddet og de skarpe fibre, eller hele pileskaftet, kan da bore sig ind i buehånden. Der må ikke være synlige revner eller løse fibre på en kulstofpil.

Der må ikke være skader eller revner i pilenes nocker, – og nockerne skal passe til strengen så pilene sidder fast, men alligevel kan skydes.

Personligt udstyr

På overkroppen bæres en stramtsiddende trøje, og det skal påses, at der ikke er lommer, knapper og lignende, som buestrengen kan gribe fat i. Halskæder og andet, som buestrengen kan gribe fat i skal gemmes væk. Dette gælder også langt hår.

Der skal altid bæres sko under skydningen. Pile i græsset kan forårsage skader på bare fødder.

Buearmen kan beskyttes mod slag af buestrengen af en armbeskytter på underarmen, og fingrene på trækhånden beskyttes mod slid med en fingerlap. Det kan være hensigtsmæssigt at benytte et brystskjold.