Indmeldelse

Hvis du har lyst til at skyde med bue i Arcus skal vi kende dit navn,
din fødselsdato og din adresse, fordi Odense Kommune forlanger det.

Er du under 18 år skal vi tillige have en underskrift fra en af dine forældre.

Da dette også gælder første gang du kommer for at prøve, er det nemmeste
at indmeldelsesseddelen er udfyldt, allerede når du kommer.

Den kan downloades her: Indmeldelsesseddel

Du kan finde vore Vedtægter under faneblad: officielt/vedtægter.