Nye medlemmer

I bueskydning skydes med 4 buetyper: langbue, barbue, compound og
recurve. I Arcus skyder de fleste af os med recurvebuer.

Du vil blive introduceret til bueskydning ved hjælp af en recurvebue.
Første gang du kommer, fortæller vi dig lidt om klubben og sikkerhed.
Du lærer også lidt om bueskydning og får mulighed for at skyde.

Har du skudt med bue før og har din egen bue kan du kontakte et af
bestyrelsens medlemmer for at træffe aftale om at skyde sammen.
Er du nybegynder eller har du ikke selv bue, kan du låne en af klubben.

For at vi kan tage godt imod dig og for at  vi er sikker på at have kapacitet
(der kan i perioder være venteliste), vil vi gerne have, at du
forinden kontakter Henny, tlf. 6596-0772 / 2216-2994
eller mail:                            henny.jeremiassen@mail.dk

Begyndertræningen er tirsdag kl 16.30 i skoleuger.

Første gang i klubben udfyldes en Indmeldelsesseddel med
navn, adresse, telefon mv.. Er du under 18 år vil vi gerne have,
at du har én af dine forældre med til også at underskrive indmeldelsen.

Kontingentet for de første 4 måneder er kr. 450,- for unge under 18 år
og kr. 550,- for andre.
Voksne betaler første gang, unge 2. gang de kommer i klubben.

Inkluderet i den første kontingentbetaling er en startpakke med armbeskytter,
fingerlap og fingerslynge, der kan bruges under hele medlemskabet.

Er du voksen nybegynder, får du snarest en erfaren skytte som mentor.