Træningstider

I skoleuger:

I alle skoleuger vil der være ansvarlige til stede til at tage sig af sikkerheden.

Tirsdag og torsdag vil nye blive vejledt i teknik, skydestil, køb af udstyr og andet

Mandag kl. 17.00 – 19.00: Team Arcus for udvalgte skytter
Tirsdag kl. 16.30 – 18.00: Børn og unge, modtagelse af alle
Onsdag kl. 16.30 – 18.00: Fri skydning for alle der kan håndtere bue og pil
Torsdag kl. 16.30 – 18.00: Børn og unge, begyndertræning

Andre kan træne med i det omfang, der er plads på skydelinjen.

Der er god plads udendørs, men indendørs vil ……

Derudover:

Udvalgte fredage kl. 16.30 – 18.00: ”Fredagsbar”, skydning til musik

I IKKE-skoleuger, fx gerne i sommerferien vil der blive arrangeret
fælles skydetider fra uge til uge.

Udendørsbanen må benyttes frit alle dage i sommerhalvåret
fra kl.8 til solnedgang, når man er voksen eller har en
voksen med, der kan håndtere og håndhæve sikkerhedsreglerne.
Der er dog den begrænsning at de onsdage ”Den fri 10’ende” bruger
skydebanen /græsarealet er der ingen skydning før efter kl 14.00.

Indendørs kan der trænes i andre tidsrum, efter aftale med en nøglebærer.

Træning uden bue:

Se hvordan du kan træne uden at have en bue i hånden

2014 Kraftcenter Arcus: Tomme hænder, højre 2 sider
2014 Kraftcenter Arcus: Tomme hænder, venstre 2 sider
2014 Kraftcenter Arcus: Træk med elastik, højre 2 sider
2014 Kraftcenter Arcus: Træk med elastik, venstre 2 sider